Palveluseteli

Palveluseteli on uusi tapa valita ja käyttää sosiaali- ja terveysalan palveluja. Palveluseteli antaa asiakkaalle mahdollisuuden valita itse palveluntuottajan omien mieltymystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Se myönnetään sosiaali- ja terveystoimen tekemän kokonaisvaltaisen palveluntarpeen arvioinnin jälkeen. Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen ja se lasketaan tulorajojen mukaan. Palvelusetelistä tehdään aina päätös tai lähete. Asiakas tai hänen edunvalvojansa valitsee palveluntuottajan, jonka tulee olla kunnan hyväksymä. Palveluntuottaja voi olla yrittäjä, yritys, järjestö tai muu kolmannen sektorin toimija, jonka kunta on hyväksynyt palvelusetelituottajaksi. Asiakas voi halutessaan itse ostaa lisäpalveluja. Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit ovat hyväksyneet Hopearinteen palvelusetelituottajaksi. Tällä hetkellä ei oteta uusia palveluseteliasukkaita, koska palvelutalo on täynnä.