Sivu [1/4]

Olkaa hyvä, ja valitkaa kunkin kysymyksen kohdalla mieleisenne vaihtoehto

1 = täysin eri mieltä
2 = osittain eri mieltä
3 = osittain samaa mieltä
4 = täysin samaa mieltä

1) Mielestäni asukkaana olevan läheiseni/oma hoito toteutuu:

1 = täysin eri mieltä 4 = täysin samaa mieltä

1234
a) yksilöllisesti
b) omatoimisuuteen kannustaen
c) omat voimavarat huomioiden

2) Asukkaana olevan läheiseni/itse on mahdollisuus olla mukana häntä /itseäni koskevassa päätöksenteossa:

1 = täysin eri mieltä 4 = täysin samaa mieltä

1234
Vastaukseni:

3) Asukkaana olevalle läheiselleni/minulle annetaan riittävästi tietoa häntä/minua koskevissa asioissa:

1 = täysin eri mieltä 4 = täysin samaa mieltä

1234
Vastaukseni: